ZA JOSEFEM KUNETKOU

Říjen 03, 2018

PŘÍLIŠ MNOHO OTÁZEK.jpgDne 1. září 2018 zemřel v požehnaném věku 87 let po dlouhé těžké nemoci pan JOSEF KUNETKA.

Patřil k nejvýraznějším postavám Města Turnova v období po Listopadu 1989.

Život Turnova ovlivnil jako prvý místostarosta města, jeho dlouholetý zastupitel a především jako neúnavný občanský aktivista.

Osobnost JOSEFA KUNETKY připomínáme dokumentem o sovětské okupační posádce Turnova, kterou se především díky jeho úsilí podařilo z města rychle a elegantně odstěhovat. 

PŘIPRAVILI : Milan BRUNCLÍK a Tomáš LÁNSKÝ