TELEVIZE MĚSTA TURNOVA – TVT 16 2017 : VŠE PRO DĚTI A JEŠTĚ VÍC

Duben 19, 2017

TVT 16 2017Dokument zevrubně reflektuje už 17. ročník Noci s Andersenem v Turnově.
Nahlíží do místní Knihovny Antonína Marka na zakladatelku andersenovské tradice v ČR Evu KORDOVOU, obklopenou dětmi při noční četbě Čtyřlístku s Fifinkou, Pinďou a Myšpulínem.
Originalitu pojetí andersenovské tradice v Turnově komentuje ředitel zdejší knihovny Jaroslav KŘÍŽ.
PRODUKCE a MODERACE : Eva KORDOVÁ, ANNA ŠUPÍKOVÁ
SCÉNÁŘ, KAMERA a REŽIE : Milan BRUNCLÍK
STOPÁŽ : 6,21 min., HD 1080p, STEREO