ČVMB – ČESKORAJSKÝ VIDEOARCHIV MILANA BRUNCLÍKA

Březen 25, 2016

U KAMERY 1    MILAN-VLAŠTOVKA

Pod tímto názvem funguje největší soukromá sbírka obrazově zvukových záznamů v Turnově a spádové oblasti. Čítá přes 20.000 titulů od počátku existence Československé republiky po dnešek. Od konce 50. let 20. století pořídil podstatnou část archivního fondu sám jeho zřizovatel JUDr. Milan Brunclík, právník, rozhlasový a televizní tvůrce, disident .

Fond soustřeďuje filmové záznamy na formátech 16 a 8, resp. Super 8 mm a na videokazetách S-VHS, U-matic, Betacam, DVCAM a Digital 8. Dále stovky rozhlasových pásů o rychlostech 76 a 38 cm/s.

Žánrově zahrnuje ČVMB od krátkých reportáží a dokumentů z regionu Českého ráje až po velké zábavné a sportovní přenosy včetně zahraničních, které Milan Brunclík vytvářel po dlouhých letech politické perzekuce od roku 1989 v tzv. velké Československé a České televizi, např. veleúspěšné Olympijské studio Barcelona.

Brunclíkova soukromá sbírka představuje též unikátní mecenášský počin, neboť jen průměrná pořizovací hodnota jedné ze stovek archivních profesionálních videokazet činí 3.700 Kč. Statisíce korun pak vynaložil Milan Brunclík na pořízení a udržování provozuschopnosti přístrojů na přehrávání celého archivu.

Svůj ČVMB nabídl jeho vlastník před dvěma roky bezplatným darem Městu Turnovu s tím, že příštích pět let by celý fond digitalizoval a zkatalogizoval za cenu 2 miliony korun včetně dublovaných digitálních nosičů.

Navzdory tomu, že bezplatný dar s náklady na jeho realizaci jednomyslně doporučila přijmout Kulturní komise Města Turnova a kladné dobrozdání dali zastupitelstvu experti Univerzity Karlovy a České televize, podařilo se úzké skupině záškodnických zastupitelů myšlenku zpřístupnění unikátní historie Turnova nejširší veřejnosti zadupat a dárce dehonestovat.

Bývalí komunisté, dnes prudcí pravičáci, tak pokračují v ničení kompromitujících důkazů o jejich obludné činnosti, když z turnovské radnice zmizela v 90. letech minulého století městská kronika z období tzv. normalizace.

Přesto Milan Brunclík občas dává nahlédnout do jeho vzácné sbírky zápůjčkami archivních snímků do pořadů TVT – TELEVIZE MĚSTA TURNOVA, naposledy v dokumentech o rodácích či o 300letém Dlaskově statku.