750 LET TURNOVA : OBRÁZKY CENY ZLATA

Květen 26, 2022

TVT 29 2018BONUS TV zdraví výročí 750 let Turnova způsobem pro paměťovou audiovizuální instituci regionu nejvlastnějším : filmečkem sestaveným ze záběrů Turnova z počátku kinematografie.

Turnovští radní byli na počátku Prvé republiky kulturně emancipovaní a zvali do svého města filmaře, aby v pohybu zachytili nejrůznější formy městského života.

Nejčastějšími  dokuzmentátory Turnova byli renomovaní pražští kameramané – bratři Emanuel a hlavně Karel DEGL.

Osudy původně němých záběrů jsou samy o sobě dramatické.

U promítací kabiny ve starém kině na Trávnicích byl jakýsi pohotovostní WC a v rohu tohoto hajzlíčku stál štos kovových krabic pro třistametrové cívky filmu 35mm.

V lednu 1990 přišel za Milanem BRUNCLÍKEM, tehdy ředitelem AVRO Příšovice, nově ustavený velitel POLICIE ČR v Turnově Josef MLEJNEK, že na onom nevábném místě by měl být poklad : historické záběry Turnova.

Mezi různou filmovou veteší je dvojice Brunclík-Mlejnek našla a první jmenovaný je na stahovacím stole (střihový pult 35mm za miliony korun nebyl k dispozici) sestřihl.

Za pomoci promítačů Oldřicha JANDÍKA a Josefa VÁVRY pak Milan BRUNCLÍK přepsal film takzvaně na hulváta, tedy promítnutím obrazu na bílou čtvrtku, ovšem do tehdy absolutní špičky, kamery Betacam SP.

Při přepisu byly v pohotovosti hasící přístroje, neboť film je hořlavý na výbušném materiálu.

Tímto  způsobem vytvořil Milane BRUNCLÍK významný archivní pramen z počátků novodobé historie Turnova, který věnoval filmovému historikovi Karlu ČÁSLAVSKÉMU.  

Filmeček, který nyní při příležitosti oslav 750 let Turnova odhalujeme nejširší veřejnosti, je vyjmut z hodinového dokuentu, jenž za významné podpory turnovské radnice natočil Milan BRUNCLÍK k oslavě 725 let Turnova v roce 1997.

Dílo s názvem VZKAZY DÉTEM NAŠICH DĚTÍ bylo tehdy rozmnoženo v počtu 5000 kazet VHS a celý náklad je beznadějně rozebrán.

PRODUKCE : Milan BRUNCLÍK, JOSEF MLEJNEK

PROMÍTAČI : Oldřich JANDÍK, Josef VÁVRA

HUDBA : Petr SKOUMAL – Rozpuštěný a vypuštěný

KAMERA : Emanuel a Karel DEGLOVI

KAMERA přepisu a SESTAVA FILMU : Milan BRUNCLÍK

STOPÁŽ :  4,13 min., FULL HD 1080 50p, STEREO