HNĚDÉ NEBE NAD TURNOVEM (POTOM SOVĚTSKÁ RUDÁ ZÁŘE ŘÍŠE ZLA)

Květen 04, 2022

TVT 20 2015Dokument s využitím zejména Českorajského videoarchivu Milana Brunclíka akcentuje mimořádné momenty, jimiž Turnov vstoupil do širšího kontextu protektorátních dějin.

Film z doby, v níž mainstreamová média EU velebila spolupráci s Ruskou federací, v závěru anoncuje uchvatitelské ambice SSSR hned po skončení 2. světové války, pokračující do současnosti.

Autor snímku Milan Brunclík v celé své polistopadové tvorbě upozorňoval na postsovětské aktivity Rusů a jejich turnovských agentů, připravených radostně obnovit bývalé okupační pořádky.

Estébáci a kágebáci, činní v trestních orgánech dlouho po Listopadu 89, jej za to stíhali, ale ani přes intenzivní pomluvy a psychické vydírání se jej nepodařilo udolat. 

KOMENTÁŘ ČTE : Pavel KREJČÍ

SCÉNÁŘ, KAMERA a REŽIE : Milan BRUNCLÍK

STOPÁŽ : 18,49 min., HD 1080p, STEREO