TVT 49 2021 ZA MARCELOU MACHOTKOVOU

Prosinec 08, 2021

Dne 7.12.2021 zemřela turnovská rodačka, významná pěvkyně naší operní scény, Marcela Machotková. Náš krátký dokument připomíná její hvězdnou uměleckou kariéru.

SCÉNÁŘ, KAMERA a REŽIE : Milan BRUNCLÍK

STOPÁŽ : 5,47 min., FULL HD 1080 50p, STEREO

Se zármutkem a bolestí v srdci nás v Turnově zasáhla smutná zpráva, že v úterý 7. prosince 2021 v odpoledních hodinách zemřela v Brandýse nad Labem ve věku 90 let emeritní sólistka Opery Národního divadla, paní Marcela Machotková.

Turnovská rodačka, která se narodila 12. října 1931 a proslavila naše město v oblasti operního zpěvu. Vystudovala pražskou konzervatoř v oborech klavír a zpěv. Svou operní kariéru započala v Divadle F. X. Šaldy v Liberci v roce 1960, kde působila do roku 1964. Poté nastoupila angažmá v Plzni a od července roku 1966 byla angažována jako sólistka opery Národního divadla v Praze. Zde setrvala dvacet dva let až do roku 1988. Její životní rolí byla role Mařenky v Prodané nevěstě, kde jsem ji také já jako mladá studentka poprvé slyšela zpívat. Nikdy na to nezapomenu. Role Mařenky ji proslavila také v zahraničí, zpívala ve Vídni, Haagu, Amsterodamu, Budapešti. Hostovala ve Velké Británii a Finsku. mezi její další nezapomenutelné a významné role patřila Rusalka, Vendulka v opeře Hubička, role kněžny v opeře Čert a Káča a řada dalších.

Za svého života získala nejen obdiv a úctu od návštěvníků operních představení v Praze a cizině, ale také od nás turnovských milovníků operního zpěvu, mnoho krásných vyznání a obdiv. Zúčastnila se mnoha hudebních večerů v Turnově, zpívala v roli Rusalky na hudebním festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. Obohatila dvě generace svým operním uměním a zapsala se do srdcí všech svou noblesou, krásou a životní moudrostí.

V roce 2014 ji byla za všechny její kulturní počiny udělena Cena obce města Turnova, jako výraz úcty a obdivu. Stála jsem s ní na jevišti ve velkém sále KC Střelnice v roce 2012 při večeru na počest 740. výročí města Turnova. A měla jsem tu čest být u jejího převzetí Ceny obce. Paní Marcela Machotková se ráda do Turnova vracela, obohatila svou osobností i rodácká setkání v Turnově a Praze. V roce 2017 převzala Cenu Thálie za celoživotní operní mistrovství. O rok později 2018 byla jako rodačka z Turnova vyznamenána Poctou hejtmana Libereckého kraje za celoživotní přínos v oblasti divadla hejtmanem Martinem Půtou.

Měla jsem tu čest popřát paní Marcele Machotkové, spolu se zástupci vedení města, k jejím 85. narozeninám v roce 2016. Tento rok vznikl také dokument z jejího života, který natočil Milan Brunclík.

Netušila jsem o pět let později, že naše setkání 15. října 2021 u ní v pražské vilce, bude to poslední. Přijela jsem jí za město Turnov popřát vše nejlepší k 90 narozeninám a společně s předsedkyní pražské pobočky Spolku rodáků a přátel Turnova Annou Mánkovou, jsem v úžasu vyslechla mnoho krásných vyznání z jejího bohatého uměleckého i soukromého života. Celé odpoledne proběhlo ve vzpomínkách a já nezapomenu na toto poslední úžasné setkání s noblesou, moudrostí a životním nadhledem této výjimečné osobnosti. Přála jsem paní Marcele Machotkové za všechny turnovské přátele a obdivovatele hlavně pevné zdraví. Bohužel, do týdne byla hospitalizována, i když se jí snažila ze všech svých sil pomoci paní Anna Mánková. Poté už nepřicházely žádné povzbudivé zprávy. A včera večer přišla ta poslední o jejím odchodu.

Nezapomeneme na paní Marcelu Machotkovou. Čest její památce.

EVA KORDOVÁ, radní Města Turnova