TELEVIZE MĚSTA TURNOVA – TVT 21 2015 : HNĚDÉ NEBE NAD TURNOVEM

HNĚDÉ NEBE NAD TURNOVEM00000000Dokument s využitím zejména Českorajského videoarchivu Milana Brunclíka akcentuje mimořádné momenty, jimiž Turnov vstoupil do širšího kontextu protektorátních dějín.

Připomíná konspirační schůzku nejprestižnějšího agenta A54 s vedením československé rozvědky na turnovském nádraží, kde zaznělo varování pro exilovou vládu Edvarda Beneše o vyhlášení protektorátu.

Snímek též zdůrazňuje klíčovou roli Turnova a okolních obcí v ukrývání šéfa československého odboje Vladimíra Krajiny, jež dokázal s partou odvážných radistů odeslat z Českého ráje do Londýna přes 20.000 depeší.

Dokument také revokuje odboj vlastní jen horolezcům z místa natolik evropsky proslulého jako je českorajský Skalák.

Scénář, kamera a režie : MILAN BRUNCLÍK

STOPÁŽ :  18,48 min., HD 1080p, STEREO

POSLOUCHEJTE JASPIS rádio LIVE !

jaspis_tlacitko1

Turnovští zastupitelé pozastavili vysílání radničních relací v městském  tlampačovém „varovném“ systému, který přes pořizovací cenu více jak 12 milionů korun nevykazuje náležitou srozumitelnost. 

Rádio Jaspis zahajuje kontinuální internetové, zcela nezávislé rozhlasové vysílání. Náš signál je zachytitelný kdykoli kdekoli na libovolném multimediálním zařízení, zejména na mobilech.

Naše studio je přímo v centru Turnova, odkud jsme schopni poskytnout veřejné správě účinný informační kanál pro operativní informování občanů, pokud by nebyl dostatečně funkční tlampačový krizový systém. 

Nalaďte si nás do počítačů, telefonů a tabletů. Aplikaci „RADIONOMY“ stahujte na Google Store a vyhledejte JASPIS rádio. Případně přímý odkaz na stream: http://listen.radionomy.com/jaspisradio

TELEVIZE MĚSTA TURNOVA – TVT 20 2015: 70 LET MÍRU

TVT 20 2015K zábavné atrakci zejména pro děti – historickému tanku T 34 – přidal starosta Turnova Tomáš HOCKE vážná slova o drastickém zhoršení geopolitických poměrů za uplynulý jeden jediný rok.

V krátkém dokumentu TVT pak vložil naději v paměť jednotlivých rodin a pootevřel něco málo z příběhů vlastní rodiny, které ho motivují k jednoznačným postojům vůči ohrožením demokracie.  

STOPÁŽ : 5,00 min., HD 1080p, STEREO 

.

KOSPRD A TELECÍ

BRUNCLIK 16Komentář MILANA BRUNCLÍKA

KOSPRD je kluk a TELECÍ holka, dvojka hlavních hrdinů seriálu, který pro Český rozhlas sepsala Eva PAPOUŠKOVÁ.

Oba malí EXOTI asi tak ze čtvrté třídy zaplňují spolu se svými ŠVIHLÝMI spolužáky seriál, který stanice PRAHA, několik let zpazgřivená coby DVOJKA, vysílá dětem na dobrou noc v legendárním HAJAJOVI.

KOSPRD a kol. se narodili v tvůrčí dílně šéfky redakce dětského vysílání Českého rozhlasu ZORY JANDOVÉ, kterou sám pan rozhlasový generální DUHAN nazývá NAŠE SLUNÍČKO.

Snad to bylo tím, že jsem si HAJAJU s KOSPRDEM zapnul v autě při čekání na manželku u hypermarketu za SOUMRAKU. Ničím slunečným mi KOSPRD ani TELECÍ přicházející večer neprozářili.

Utekli paní učitelce do koruny stromu a zde se setkali s malou holčičkou, která SCHVÁLNĚ utrhla z větve silně jedovatou BOBULI. A pohrávala si s ní, zřejmě jako předpubertální SEBEVRAŽEDKYNĚ, v pusince.

TELECÍ s KOSPRDEM však přivolali záchranku a pan doktor dětskou sebevražednici zachránil.

TO JE CELÉ.  

Veřejnoprávní rádio a jeho SLUNÍČKO to mají kolem sedmé večer TĚŽKÉ. Pětadvacítka volně šířených českých televizí vysílá tou dobou HNUSY zpravodajské nebo přímo HRANÉ, akční.

Desetitisíce základní školou povinných KOSPRDŮ a spol. sedí u notebooků, tabletů a smartphonů, v nichž znuděni běžným PORNEM hledají své pedagogy. A občas na nějakou tu svou PORNOÚČU radostně narazí.

Demfovat do takových dětiček Boženu NĚMCOVOU nebo Karla Jaromíra ERBENA  s Kyticí či Krásou nesmírnou by byla pošetilost. S nezájmem se setkávají i juchavé zpívánky s DÁDOU PATRASOVOU, ba dokonce i jako u kolotoče otáčené hudební legrácky SVĚRÁKA s UHLÍŘEM.

Peterkovi na dětském TV programu PÍSNIČKA naměřili s právě takovým KŘEPČENÍM, které by při denním sledování nemohl přežít ani KOSPRD, natož TELECÍ,  0,0001 procenta sledovanosti. Tak tu vesele smutnou Písničku VYPNUL.

Obávám se, že Českému rozhlasu by i s UŠOUNEM RUŠOUNEM vyšla poslechovost podobná PETERKOVI. Ovšem s tím nebetyčným ROZDÍLEM, že v DUBNÉM na postjézeďáckém dvoře si to platí z vlastní kapsy.

V Českém rozhlase TEČOU do podobných tvůrčích vzepětí miliony HONORÁŘŮ z našich koncesionářských kapes.

I tam by se mělo šetřit.

Třeba v HAJAJOVI by se dalo výrazně.

Místo KOSPRDA by dětem stačil na dobrou noc PRD !       

JSME TU S VÁMI A PRO VÁS UŽ DESET LET

bonus-info-02BONUS TV vstoupila na internet 1. května 2005. Nikoli náhodou ve stejný okamžik jako dnes nejslavnější YOUTUBE, nebo pevně etablovaná zpravodajská ČT24.

Internetem jsme začali vysílat v době, kdy české telekomunikační prostředí nabídlo elementární kvalitu přenosu videa. Dnes internet garantuje celosvětovou distribuci obrazově zvukových artefaktů v technické kvalitě převyšující možnosti klasické televize. Do nejširší palety audiovizuálních zařízení.

Naplňuje se tak bezezbytku náš slogan z internetového dávnověku roku 2005 : BONUS TV – regionální obsahem, světová dosahem. Skutečně nás sledují příznivci na nejrůznějších místech planety Země, kam by signál pozemní TV nebo satelitu nikdy nedosáhl.  

Děkujeme za přízeň a k desátým narozeninám se BONUS TV zavazuje dál obohacovat globální mediální krajinu originálními formáty. Jako jsou třeba naše MOBILNÍ ZDRAVOTNÍ screeningy, jež umí zachraňovat lidské životy.     

 

UMĚLÁ HLAVA – NEPŘEKONANÝ SYSTÉM STEREOFONIE

 

UMELA HLAVA0Před téměř půlstoletím, v letech 1968-69, vyvinul tehdy student Milan BRUNCLÍK, připravující se v Československém rozhlase na dráhu tvůrce nových médií, systém všeprostorové stereofonie, známý ve světě audiotvorby jako UMĚLÁ HLAVA.

Podobné systémy vznikaly paralelně v NSR a ve Švýcarsku pod názvy KUNSTKOPF nebo DUMMY HEAD. Československé řešení je ve svém účinku předstihovalo.

V prvé polovině sedmdesátých let, než byl Milan BRUNCLÍK z politických důvodů z Československého rozhlasu vyhozen, byla v jeho domovském studiu Hradec Králové UMĚLOU HLAVOU natočena řada slovesných i hudebních pořadů, z nichž většinu bolševičtí záškodníci v rámci Brunclíkovy politické perzekuce smazali. Zákeřně tak byla zničena i práce řady Brunclíkových spolupracovníků, z nichž k nejbližším patřili Igor Froněk, Pavel Krejčí, Jiří Mužík a Jiří Václavíček.

K UMĚLÉ HLAVĚ se její autor vrátil hned po své rehabilitaci v roce 1990 a dramatizace povídky Jaroslava Haška OBECNÍ VOLBY pod dramaturgickým vedením Milana Duse a v režii Pavla Krejčího získala tehdy nejprestižnější ocenění –  Národní rozhlasovou cenu 1990 Literárního fondu.

V krátké zvukové rešerši můžete zaslechnout, že UMĚLA HLAVA představuje i po téměř půlstoletí nepřekonaný systém stereofonie, působící na posluchače v rámci pouhých dvou přenosových kanálů všeprostorově.

Bohužel, i v květnu 2015, kdy si připomínáme s koncem druhé světové války vznik regionálních studií Českého rozhlasu, si stanice Liberec a Hradec Králové nevzpomněly, že UMĚLÁ HLAVA patří k vrcholům jejich vkladů do rozhlasové tvorby. A pořady jí realizované dosáhly na úroveň, která směle snese po desítkách let srovnání s nynější produkcí KUNSTKOPF – DUMMY HEAD, jimiž se  dnes ve světě např. na univerzitách etablují špičky audiotvorby.   

STOPÁŽ :  10,58 min., STEREO – DUMMY HEAD 

TELEVIZE MĚSTA TURNOVA – TVT 17 2015 : MAŠKOVKA V PLNÉM TEMPU

TVT 17 2015 - MAŠKOVKA V PLNÉM TEMPU

Mimořádnou chvíli, kdy se jinak přísně uzavřené staveniště turnovského sportovního areálu Maškova zahrada otevřelo na hodinu veřejnosti, využilo kolem stovky zájemců. 

Starosta Turnova Tomáš Hocke spolu s jednatelem Městské sportovní  Jindřichem Kořínkem je sem pozvali 22. dubna 2015 po řadě slunečných dnů, kdy se nohy návštěvníků nemusely brodit  blátem. 

Dodavatelé ujistili návštěvníky, že stavba se ubírá zdárně podle plánu.

Výslednou podobu Sportovního areálu Maškovka představuje prostřednictvím TVT starosta Tomáš Hocke. 

STOPÁŽ : 6,54 min., HD 1080p, STEREO   
.

DOBRÉ JITRO, SKOČÍ NA VÁS VNITRO !

BRUNCLIK 15Komentář MILANA BRUNCLÍKA

ZVĚRSTVA asiatská, z nichž jaksi JUBILEJNĚ k holocaustu 2. světové války při 70. výročí jejího konce vyniká VRAŽDĚNÍ utečenců z nejrůznějších ABSURDISTÁNŮ na pirátských POHŘEBNÍCH lodích, raději ponechávám svým nočním děsům BEZ KOMENTÁŘE.

A soustřeďuji se na domácí, ryze české SVIŇÁRNIČKY. K těm TOP řadím PŘEPAD chodce, vstoupivšího v Pardubicích na přechod při červené, POLICAJTEM v civilu.

Chlápek, o němž bych si mohl vzhledem k jeho vizáži právem myslet, že jde o místního VOBEJDU, začal řvát na pokojného občana, že spáchal přestupek a bude perlustrován. SPROSTÝ PODEZŘELÝ se slušně bránil, že šel jenom na červenou a zdánlivému VOBEJDOVi nevěří, že by byl policistou.

Ten však v tom okamžiku už VELESPROSTÉHO podezřelého POVALIL na zem, ležel na něm a DONUCOVAL jej prostředky, které užívá URNA při zatýkání nejnebezpečnějších ZLOČINCŮ.

Událost, jež do té doby neměla v ČR obdoby, vzbudila ZNECHUCENÍ u přítomných občanů Pardubic, kteří viděli, že zalehnutý pán se dusí v tzv. esenbácké KRAVATĚ.

A vyvolala vůči policii kritické reakce médií.

Policie samotná se však nechala ústy mluvčí Evy MATUROVÉ slyšet, že dotyčný pán byl PŘIDUŠEN zcela v mezích oprávnění vnitra, které nás má za naše peníze CHRÁNIT a k tomu ještě POMÁHAT.

A vyslovila nebetyčně VZPUPNÝ vzkaz, že tak dopadne každý, neboť kdokoli může být na ulici SPROSTĚ (vložil autor komentáře) podezřelý, že po něm PÁTRÁ INTERPOL.

Případ by byl v civilizovanějších státech EU nejspíše důvodem k okamžitému pozastavení výkonu funkce onomu PRUDKÉMU policejnímu frajerovi. A mluvčí MATUROVÁ by třeba v Německu či Francii, zemích zvláště citlivých na příznivý obraz policie,  asi v mžiku odešla coby uniformovaná mluvka KANÁLEM.

Nikoli však v ČR, kde stále hrozí, že vám po půlnoci VYLOMÍ dveře a vrhne se vám do dětské ložničky KOMANDO, jež se v zatýkání drogových gangsterů SPLETLO o ulici. A ani se NEOMLUVÍ, natož, aby vám expresně spravili ROZMLÁCENÉ dveře.

AROGANCE naší policie se dle stesků, které mi k uším chodí jako v DISENTU za totáče, VRACÍ k časům předlistopadovým, kdy občan neměl DOVOLÁNÍ. Dnes ho teoreticky má, ale prakticky si PENDREK pomůže.

Co si myslet o čtyřech policejních GRÁZLECH, kteří kopali do hlavy člověka, dupali po něm a rozmlátili mu napadrť mobil. Jen proto, že se SPROSTĚ PODEZŘELE pohádal s manželkou.

Nadřízení oněch grázlů je nechali několik týdnů dál VE SLUŽBĚ, neboť prý se navzdory záznamu kamery nepodařilo ustanovit, který policajt kopal do hlavy, který po muži šlapal a který mu zničil mobil. Jako kdyby to bylo důležité v souběhu řady TRESTNYCH ČINŮ, které orgánové spáchali dle mého právnického náhledu hezky kamarádsky v organizované skupině.

Myslím si, že tak jak PŘITUHUJE ve válečném ohrožení POSTSOVĚTSKÉ Evropy, zkouší naše OZBROJENÉ sbory, co všechno si mohou beztrestně vůči občanovi DOVOLIT.

Mým obavám nasvědčují různí komunističtí NOSTALGICI, kteří volají po VOJNĚ jako ŘEMEN. Se steskem po BUZERPLACÍCH, s požadavky, aby z kluků byli CHLAPI skrze pucování HAJZLÍKŮ a rovnání prádla do komínků.

Už zase budou mladíci stát jako ŠVEJK před odvodní KOMISÍ. Na důkaz POKROKU nikoli úplně nahatí, ale prý DŮSTOJNĚ v trenkách.

Jakpak to naše ozbrojená moc vyřeší s HOLKAMI, které budou též ODVÁDĚNY ? Budou předstupovat NAHOŘE BEZ a dole v zelených TANGÁCH ?

TAUGLICH !     

BONUS TV SLAVÍ DESÁTÉ NAROZENINY PROGRAMY NA ZÁCHRANU ŽIVOTA

PLAVKYDIENSTBIERPřed deseti roky, 1. května 2005, ve stejný okamžik jako YOUTUBE, začala BONUS TV coby jedna z prvých v ČR vysílat internetem.

Z našeho archivu připomínáme významné tvůrčí počiny, kterými jsme obohatili nejen českou mediální krajinu.

Mimořádného ocenění odborné i pacientské veřejnosti se v uplynulém desetiletí dostalo našim MOBILNÍM ZDRAVOTNÍM SCREENINGŮM.

Originální metoda elektronického zdravotnictví z tvůrčí díly Dr. Milana BRUNCLÍKA (BONUS TV) a Doc. Ing. Jana SKRBKA (TUL Liberec), registrovaná pod patentovou přihláškou PV 2008 – 712, dokázala včasným odhalením zhoubných nádorů zachránit lidské životy.  

MOBILNÍ SCREENINGY jako vysoce účinnou metodu zdravotní prevence, jež by měla vstoupit do každé rodiny, představuje v krátkém videoklipu emeritní předseda LIGY PROTI RAKOVINĚ prof. Zdeněk DIENSTBIER. 

STOPÁŽ : 3,48 min., HD 1080p, STEREO   
.