750 LET TURNOVA : OBRÁZKY CENY ZLATA

Květen 26, 2022

TVT 29 2018BONUS TV zdraví výročí 750 let Turnova způsobem pro paměťovou audiovizuální instituci regionu nejvlastnějším : filmečkem sestaveným ze záběrů Turnova z počátku kinematografie.

Turnovští radní byli na počátku Prvé republiky kulturně emancipovaní a zvali do svého města filmaře, aby v pohybu zachytili nejrůznější formy městského života.

Nejčastějšími  dokuzmentátory Turnova byli renomovaní pražští kameramané – bratři Emanuel a hlavně Karel DEGL.

Osudy původně němých záběrů jsou samy o sobě dramatické.

U promítací kabiny ve starém kině na Trávnicích byl jakýsi pohotovostní WC a v rohu tohoto hajzlíčku stál štos kovových krabic pro třistametrové cívky filmu 35mm.

V lednu 1990 přišel za Milanem BRUNCLÍKEM, tehdy ředitelem AVRO Příšovice, nově ustavený velitel POLICIE ČR v Turnově Josef MLEJNEK, že na onom nevábném místě by měl být poklad : historické záběry Turnova.

Mezi různou filmovou veteší je dvojice Brunclík-Mlejnek našla a první jmenovaný je na stahovacím stole (střihový pult 35mm za miliony korun nebyl k dispozici) sestřihl.

Za pomoci promítačů Oldřicha JANDÍKA a Josefa VÁVRY pak Milan BRUNCLÍK přepsal film takzvaně na hulváta, tedy promítnutím obrazu na bílou čtvrtku, ovšem do tehdy absolutní špičky, kamery Betacam SP.

Při přepisu byly v pohotovosti hasící přístroje, neboť film je hořlavý na výbušném materiálu.

Tímto  způsobem vytvořil Milane BRUNCLÍK významný archivní pramen z počátků novodobé historie Turnova, který věnoval filmovému historikovi Karlu ČÁSLAVSKÉMU.  

Filmeček, který nyní při příležitosti oslav 750 let Turnova odhalujeme nejširší veřejnosti, je vyjmut z hodinového dokuentu, jenž za významné podpory turnovské radnice natočil Milan BRUNCLÍK k oslavě 725 let Turnova v roce 1997.

Dílo s názvem VZKAZY DÉTEM NAŠICH DĚTÍ bylo tehdy rozmnoženo v počtu 5000 kazet VHS a celý náklad je beznadějně rozebrán.

PRODUKCE : Milan BRUNCLÍK, JOSEF MLEJNEK

PROMÍTAČI : Oldřich JANDÍK, Josef VÁVRA

HUDBA : Petr SKOUMAL – Rozpuštěný a vypuštěný

KAMERA : Emanuel a Karel DEGLOVI

KAMERA přepisu a SESTAVA FILMU : Milan BRUNCLÍK

STOPÁŽ :  4,13 min., FULL HD 1080 50p, STEREO        

HNĚDÉ NEBE NAD TURNOVEM (POTOM SOVĚTSKÁ RUDÁ ZÁŘE ŘÍŠE ZLA)

Květen 04, 2022

TVT 20 2015Dokument s využitím zejména Českorajského videoarchivu Milana Brunclíka akcentuje mimořádné momenty, jimiž Turnov vstoupil do širšího kontextu protektorátních dějin.

Film z doby, v níž mainstreamová média EU velebila spolupráci s Ruskou federací, v závěru anoncuje uchvatitelské ambice SSSR hned po skončení 2. světové války, pokračující do současnosti.

Autor snímku Milan Brunclík v celé své polistopadové tvorbě upozorňoval na postsovětské aktivity Rusů a jejich turnovských agentů, připravených radostně obnovit bývalé okupační pořádky.

Estébáci a kágebáci, činní v trestních orgánech dlouho po Listopadu 89, jej za to stíhali, ale ani přes intenzivní pomluvy a psychické vydírání se jej nepodařilo udolat. 

KOMENTÁŘ ČTE : Pavel KREJČÍ

SCÉNÁŘ, KAMERA a REŽIE : Milan BRUNCLÍK

STOPÁŽ : 18,49 min., HD 1080p, STEREO

OZVĚNY PUTINA V TURNOVĚ

Únor 27, 2022

PAMÁTNÝ DENPUTIN aktivoval v únoru 2022 ruské jaderné zbraně. V Turnově jsme je měli ještě v dubnu 1990. 

Náš archivní snímek připomíná nebezpečí, které nás v Turnově obklopovalo a před několika lety, kdy dokument vznikl, zmiňoval – tehdy možná pro někoho fantasmagorickou představu – že by se PUTINOVCI mohli vrátit.

MODERÁTOR : Tomáš LÁNSKÝ

SCÉNÁŘ, KAMERA a REŽIE : Milan BRUNCLÍK

STOPÁŽ : 3, 43 min. , FULL HD 1080 50p, STEREO 

TELEVIZE MĚSTA TURNOVA – TVT 50 2021: EVA KORDOVÁ JUBILUJÍCÍ

Prosinec 16, 2021

KORDOVÁ00000000V plném tempu jede i po půlstoletí veřejné služby knihovnice a radní Města Turnova Eva Kordová.
Náš pořad mapuje na archivních materiálech i na čerstvém pohledu oslavenkyně okolnosti, za jakých se stala mimořádným fenoménem Turnova a Českého ráje.

MODERÁTORKA : Marcela JANDOVÁ
SCÉNÁŘ, KAMERA a REŽIE : Milan BRUNCLÍK
STOPÁŽ : 8,00 min., FULL HD 1080 50p, STEREO

TVT 49 2021 ZA MARCELOU MACHOTKOVOU

Prosinec 08, 2021

Dne 7.12.2021 zemřela turnovská rodačka, významná pěvkyně naší operní scény, Marcela Machotková. Náš krátký dokument připomíná její hvězdnou uměleckou kariéru.

SCÉNÁŘ, KAMERA a REŽIE : Milan BRUNCLÍK

STOPÁŽ : 5,47 min., FULL HD 1080 50p, STEREO

Se zármutkem a bolestí v srdci nás v Turnově zasáhla smutná zpráva, že v úterý 7. prosince 2021 v odpoledních hodinách zemřela v Brandýse nad Labem ve věku 90 let emeritní sólistka Opery Národního divadla, paní Marcela Machotková.

Turnovská rodačka, která se narodila 12. října 1931 a proslavila naše město v oblasti operního zpěvu. Vystudovala pražskou konzervatoř v oborech klavír a zpěv. Svou operní kariéru započala v Divadle F. X. Šaldy v Liberci v roce 1960, kde působila do roku 1964. Poté nastoupila angažmá v Plzni a od července roku 1966 byla angažována jako sólistka opery Národního divadla v Praze. Zde setrvala dvacet dva let až do roku 1988. Její životní rolí byla role Mařenky v Prodané nevěstě, kde jsem ji také já jako mladá studentka poprvé slyšela zpívat. Nikdy na to nezapomenu. Role Mařenky ji proslavila také v zahraničí, zpívala ve Vídni, Haagu, Amsterodamu, Budapešti. Hostovala ve Velké Británii a Finsku. mezi její další nezapomenutelné a významné role patřila Rusalka, Vendulka v opeře Hubička, role kněžny v opeře Čert a Káča a řada dalších.

Za svého života získala nejen obdiv a úctu od návštěvníků operních představení v Praze a cizině, ale také od nás turnovských milovníků operního zpěvu, mnoho krásných vyznání a obdiv. Zúčastnila se mnoha hudebních večerů v Turnově, zpívala v roli Rusalky na hudebním festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. Obohatila dvě generace svým operním uměním a zapsala se do srdcí všech svou noblesou, krásou a životní moudrostí.

V roce 2014 ji byla za všechny její kulturní počiny udělena Cena obce města Turnova, jako výraz úcty a obdivu. Stála jsem s ní na jevišti ve velkém sále KC Střelnice v roce 2012 při večeru na počest 740. výročí města Turnova. A měla jsem tu čest být u jejího převzetí Ceny obce. Paní Marcela Machotková se ráda do Turnova vracela, obohatila svou osobností i rodácká setkání v Turnově a Praze. V roce 2017 převzala Cenu Thálie za celoživotní operní mistrovství. O rok později 2018 byla jako rodačka z Turnova vyznamenána Poctou hejtmana Libereckého kraje za celoživotní přínos v oblasti divadla hejtmanem Martinem Půtou.

Měla jsem tu čest popřát paní Marcele Machotkové, spolu se zástupci vedení města, k jejím 85. narozeninám v roce 2016. Tento rok vznikl také dokument z jejího života, který natočil Milan Brunclík.

Netušila jsem o pět let později, že naše setkání 15. října 2021 u ní v pražské vilce, bude to poslední. Přijela jsem jí za město Turnov popřát vše nejlepší k 90 narozeninám a společně s předsedkyní pražské pobočky Spolku rodáků a přátel Turnova Annou Mánkovou, jsem v úžasu vyslechla mnoho krásných vyznání z jejího bohatého uměleckého i soukromého života. Celé odpoledne proběhlo ve vzpomínkách a já nezapomenu na toto poslední úžasné setkání s noblesou, moudrostí a životním nadhledem této výjimečné osobnosti. Přála jsem paní Marcele Machotkové za všechny turnovské přátele a obdivovatele hlavně pevné zdraví. Bohužel, do týdne byla hospitalizována, i když se jí snažila ze všech svých sil pomoci paní Anna Mánková. Poté už nepřicházely žádné povzbudivé zprávy. A včera večer přišla ta poslední o jejím odchodu.

Nezapomeneme na paní Marcelu Machotkovou. Čest její památce.

EVA KORDOVÁ, radní Města Turnova

POKLADY ARCHIVU : TYGR V KUCHYNI

Říjen 04, 2021

TYGR V KUCHYNI00000000Chovat dnes doma velkou kočkovitou šelmu není zas tak nic neobvyklého.

Před 31 lety to však byla v Československu probouzejícím se do demokratické epochy opravdová senzace.

Jak ji zachytili redaktorka Lada KLOKOČNÍKOVÁ a kameraman Milan BRUNCLÍK v kuchyni jednoho bytu ve Dvoře Králové.

Snímek pochází z archivu Televize INTES, která vznikla na úsvitu nové doby v Československém rozhlase Hradec Králové.

Smyslem projektu bylo mimo jiné ověřit dispozice rozhlasových pracovníků pro televizní práci v případě, že by došlo k tehdy uvažovanému sloučení rádia s televizí.

Pořady TV INTES se vyráběly od září 1990 do března 1991 ve studiu AVRO Příšovice v areálu Učňovské školy v Turnově. Potom už v novém TV studiu v budově Československého rozhlasu Hradec Králové.

Projekt TV INTES, vysílaný v rámci programu Československé televize OK3, prokázal, že rozhlasový tým reprezentovaný Milanem Dusem, Milanem Brunclíkem, Igorem Froňkem a Pavlem Krejčím disponuje dostatkem profesionálů schopných kvalitní televizní tvorby.

REDAKTORKA : Lada KLOKOČNÍKOVÁ

KAMERA a STŘIH : Milan BRUNCLÍK

STOPÁŽ : 4,06 min., FULL HD 1080p, STEREO

remaster z kazety VHS  

BUNKRY V TURNOVĚ JAKO VZPOMÍNKA NA 11. ZÁŘÍ 2001

Září 10, 2021

BUNKRY00000000

Do té doby nejstrašidelnější útok na euroatlantickou civilizaci vyvolal miliony otázek po celé planetě. Ptali se i lidé v Turnově a zajímala je i tak banální věc jako jsou kryty civilní obrany. S kamerou legendární RTT jsme šli do nich.

Po dvaceti letech námi ukázané prostředky občanské ochrany ztratily prakticky význam. Naše civilizace od útoků na newyorská dvojčata pokročila natolik, že klasické kryty civilní ochrany vzbuzují spíše úsměv. Nebo mrazení v zádech, kam jsme ve schopnostech sebezničení za těch dvacet let postoupili.

REDAKTOR, KAMERA, REŽIE : Milan Brunclík

STOPÁŽ : 2,33 min., FULL HD 1080 50 p, STEREO  

TVT 30 2021: HANA MAIEROVÁ – ZASLOUŽILA SE O MĚSTO, KRAJ a STÁT

Červenec 28, 2021

HANA MAIEROVÁ00000000V turnovské nemocnici zemřela 26.července 2021 v nedožitých šedesáti osmi letech historička, emeritní starostka Turnova a statutární zástupkyně hejtmana Libereckého kraje PhDr. HANA MAIEROVÁ.

Svou mimořádnou osobností se tato skutečná dáma české historiografie i politiky zasloužila o město, kraj a stát.

Z bohatého archivu naší televize vybíráme několik momentů zachycujících velký přínos doktorky MAIEROVÉ pro obohacení občanského života v naší zemi.

POŘAD PŘIPRAVILI : Eva KORDOVÁ a Milan BRUNCLÍK

STOPÁŽ :  10.09 min.,FULL HD 1080 50p, STEREO

SPECIELNÍ PODĚKOVÁNÍ ZA TELEVIZI :

V roce 2005 jsem v souvislosti s přechodem analogového televizního vysílání na digitální ukončil 1.5. šíření RTT Turnov pomocí „satelitu“ umístěného na Výšince a přešel na vysílání pomocí internetu. Byl to tehdy poměrně odvážný krok, který nás zpočátku připravil o tradiční starší diváky.

V rozhodování mi pomohla právě tehdejší starostka Turnova PhDr. Hana Maierová, která jasnozřivě předpověděla, že internetu patří i v oblasti audiovize budoucnost.  Paní doktorka se dožila toho, že internet je dnes i v Turnově hlavním zdrojem informací včetně šíření videa.

Vděčně konstatuje Milan Brunclík  

TVT 28 2021 : GRILUJTE A OPÉKEJTE NA VESECKU

Červenec 12, 2021

TVT 28 2021František ZIKUDA a MĚSTO TURNOV zvou všechny dětské i dospělé milovníky romantiky do nového parku na Vesecku ke svépomocnému grilování a opékání.

Pořad připravili : Milan a Pavel BRUNCLÍKOVI a Eva KORDOVÁ

STOPÁŽ : 3,15 min., FULL HD 50p, STEREO

BÁSNÍCI TICHA PĚKNĚ NAHLAS

Leden 14, 2021

TVT 44 2019V době ticha veřejně provozované kultury vzpomínáme na jeden z vrcholů poslední dekády, kdy letní kino v Turnově na plné pecky rozezněl prvý ročník festivalu BÁSNÍCI TICHA.

Nás přenosový tým byl u toho, když hlediště letního amfiteátru rozhýbaly legendární formace jako PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE nebo FICTION. 

Škoda, že ohlasu prvého ročníku už opakování festivalu nedosáhlo.

Přesto, nebo právě proto vybíráme ze ZLATÉHO FONDU Milana Brunclíka live záznam akce, která přinesla do Turnova nevědomou radost, že nic nás nemůže skolit.

ZVUK : Josef Wachtl

KAMERAMANI : Jan FIŠER, Jaroslav HOLEC

SCÉNÁŘ, STŘIH a REŽIE : Milan BRUNCLÍK 

STOPÁŽ : 14.41 min., FULL HD 1080 50p, STEREO